Kiến thức nhượng quyền

Bí quyết nhượng quyền thành công

Thay vì áp dụng những lý thuyết xây dựng một mô hình nhượng quyền cùng các phương pháp cóp nhặt, Konni39 đầu tư mở 3 cửa hàng tự doanh để là nơi thử nghiệm và kiểm chứng hiệu quả của các chương trình trước khi nó được đóng gói và chuyển giao đến cho các chủ đại lý.

Bài viết nhiều người xem

Cứ 7 ngày lại có 1 đại lý khai trương

Để lại thông tin để Konni39 tư vấn

    error: Content is protected !!